Fondaco dei Persiani

وب سایتِ خدمات، مشاوره، ترجمۀ کتبی و شفاهیِ
ایتالیائی-فارسی و فارسی-ایتالیائی

English ITALIANO لینک تماس رضا رشیدی   رویداد ها    خانه

Reza Raschidyرضا رشیدی

رضا رشیدی، متولد تهران 1950. پس از پایان تحصیلات متوسطه، برای ادامه تحصیل در سال 1968 عازم ایتالیا شد. در سال 1976 موفق به اخذ دکترا در رشته معماری و شهر سازی از دانشگاه شهر ونیز شد. از سال 1978 بعنوان شهر ساز به استخدام سازمان دولتی عمران شهری الجزایر در آمد. در سال 1379 بلا فاصله پس از انقلاب اسلامی کار خود را در الجزیره رها و عازم ایران شد. در ایران تا پایان 1980 برای آژاتس خبرگزاری ایتالیا در تهران کار کرد. از 1981 الی 1985 به عنوان مترجم ،"میانجی فرهنگی" و طراح برنامه های فرهنگی در انجمن فرهنگی ایتالیا، وابسطه به سفارت ایتالیا در تهران مشغول بود.

در پایان 1985 مجددأ به ایتالیا مهاجرت نمود. در سال 2007 موفق به دریافت مدرک ماستر از دانشگاه ونیز در رشتۀ "مهاجرت و تحولات اجتماعی" گردید. در این سالها او با مطبوعات و هفته نامه های مختلفی همکاری داشته است.

او تا بحال پروژه های اجتماعی-آموزشی زیادی، برای نهادهای ایتالیائی، دولت، استانداری ها، شهرداری ها و بنیادهای بانکی، طرآحی و اجرا کرده است

"یکی بود، یکی نبود: تاریخ و نسخه های آشپزیِ جهان".

"Mi racconto, Ti racconto…"Storie e ricette del nostro mondo"

a cura di Reza Rashidy e prefazione di Massimo Montanari.

Editrice Coopconsumatori, Bologna, pagine 319, anno 2007

"جهان سِرو شد"، نسخه های آشپزی مهاجرین در ایتالیا

"Il mondo è servito"- La cucina e le ricette degli immigrati in Italia

Edizioni C.I.D, Venezia, pagine 95, anno 2008

همکاری در ترجمۀ فارسی به ایتالیائی "کس ندارد ذوق مستی ..."، دفتر شعر مرتضی لطیفی نظامی، نشر هنوز، پائیز 1377، تهران

Morteza Latifi Nezami, "Quando giunse a termine la gentilezza..." edizione Joker 2013

در حال انتشار "ایران، مطالعات عکاسی ایتالیائی ها 1864-1848" ترجمۀ ایتالیائی-فارسی و فارسی ایتالیائیِ متون کتاب فوق ناشر: وزارت امور خارجه ایتالیا و دانشگاه کا فوس کاریِ ونیز